Política de protecció de dades

Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.
El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament és Lambretta Club Catalunya, amb domicili a Barcelona (08013), al carrer Lepant número 200, amb CIF núm. G01614577, a/e: dades_legal@lambrettaclubcatalunya.cat
Lambretta Club Catalunya ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: dades_legal@lambrettaclubcatalunya.cat 

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades per les persones associades a Lambretta Club Catalunya, així com, les obtingudes durant la seva relació amb el club, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat escuterista del club, tramitar el cobrament de quotes i aportacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Lambretta Club Catalunya.
De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades a Lambretta Club Catalunya seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat escuterista del club, tramitar el cobrament de donacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Lambretta Club Catalunya.
Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web titularitat del Lambretta Club Catalunya seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat escuterista del club i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte el Lambretta Club Catalunya..

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Les dades personals proporcionades al Lambretta Club Catalunya es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb el Lambretta Club Catalunya, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació

La base legal fonamental que permet al Lambretta Club Catalunya el tractament de les dades de les persones vinculades al club és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
En algunes ocasions, el tractament que duu a terme el Lambretta Club Catalunya té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat escuterista així com el seu creixement social, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.
Els contractes subscrits per Lambretta Club Catalunya, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.
Per últim, Lambretta Club Catalunya està legitimat pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte (entre d’altres: Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, entre d’altres.

Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades al Lambretta Club Catalunya podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis del Lambretta Club Catalunya: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades al Lambretta Club Catalunya siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.
Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que el Lambretta Club Catalunya té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que el Lambretta Club Catalunya deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, el Lambretta Club Catalunya en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dades_legal@lambrettaclubcatalunya.cat o bé a l’adreça postal carrer Lepant número 200 de Barcelona (08013). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.
Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici)

Procedència

Les dades personals que tracta el Lambretta Club Catalunya són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • Signar i lliurar la sol·licitud d’associació o vinculació.
 • Acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a un acte, de participació a una campanya o de sol·licitud d’informació.
 • Lliurar el currículum o signar el contracte laboral.
Política de cookies (galetes)

Lambretta Club Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària. Amb l’accés al lloc web del Lambretta Club Catalunya, l’usuari consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

Definició i funció de les cookies
Una cookie (galeta) és un fitxer que es descarrega a l’ordinador o mòbil de l’usuari en accedir a determinades pàgines web. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web, i permeten en posteriors accessos, entre altres funcions, utilitzar opcions de continguts o disseny escollides anteriorment, i obtenir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari.

Tipus de cookies:

 • Pròpies: són aquelles cookies que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des de l’equip o domini gestionat pel propi editor i des de que es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • De tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.
 • D’anàlisi: són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. Aquest tipus de cookies permeten quantificar el nombre d’usuaris i de visites a un lloc determinat. Aquestes dades estadístiques de la navegació a les pàgines web permeten millorar la composició dels espais web i l’oferta dels serveis.


Forma de desactivar o eliminar les cookies
Les persones usuàries poden permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip, mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. A continuació s’inclouen els vincles per gestionar cookies en els navegadors més rellevants:

En el supòsit de no acceptació de les cookies, és possible que la pàgina web o algunes de les seves funcionalitats no funcionin correctament.

Informació sobre les dades obtingudes
La informació obtinguda per les cookies és tractada exclusivament per Lambretta Club Catalunya mitjançant el servei Google Analytics. Per accedir a les condicions legals de Google Analytics pots clicar aquí.